Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia St. Pieter op de Berg te Maastricht. Historie.


 

 

Het kerkkoor St. Caecilia St. Pieter op de Berg werd in het jaar 1842 opgericht. De voornaamste taak van het 40 leden tellende gemengde koor is het opluisteren van de hoogmis op zondagochtend in de gelijknamige kerk. Op enkele uitzonderingen na zingt het koor dus elke zondag.

Bijzondere hoogtepunten van de afgelopen jaren waren het opnemen van een CD, het opluisteren van een Pontificale Hoogmis in de Akense Dom en de deelname aan de waterprocessie in Maastricht.

 

Dagblad De Limburger van 21 mei 1980.

 

25 mei 1980.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 oktober 1982 werd het 140-jarig bestaan van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia St. Pieter op de Berg gevierd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist Rick Debie had voor deze gelegenheid de feestmis, Missa Festiva in honorem Sancti Petri et Pauli, gecomponeerd. Thea Satijn-Niesten zong de sopraansolo en de Avanti-kapel zorgde voor de orkestrale omlijsting. Het geheel stond onder leiding van Ingrid Debie-Van der Aart, dirigente van het koor.

 

 

 

1992 verscheen een gedenkboek bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Kerkkoor St. Caecilia St. Pieter op de Berg. Helaas is dit boekwerk uitverkocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002: ter gelegenheid van het 160 jaar bestaan van het zangkoor werd een CD opgenomen in de studio van André Rieu.

Jubileumjaar 2002.

 

Van deze CD:

Cantique de Jean Racine, opus 11 is een werk voor koor en orgel geschreven door Gabriel Fauré in 1865. Het stuk won de eerste prijs toen Fauré afstudeerde aan de École Niedermeyer te Parijs in 1865. De tekst is geschreven door de Franse toneelschrijver Jean Racine.

 

 

Het Basilicokoor en koor parochie Sint Pieter-boven - Heiligdomsvaart Maastricht 2011:

 

2011: Jubilarissen St. Caeciliakoor tijdens St. CaeciliamisHet Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia St. Pieter op de Berg. Allerzielen 2008..

Het St. Caeciliakoor St. Pieter op de Berg kon in 2011 vijf jubilarissen huldigen. Zondag 20 november 2011 werd de St. Caeciliamis opgeluisterd, deze mis is in het bijzonder voor alle levenden en overleden leden van het St. Ceciliakoor. Op het programma stond een nieuw geschreven mis van onze dirigent Axel Jansen, Messa della Santissima Trinità. Het koor werd ondersteund door de sopraan Yolande Eymael en begeleid op het orgel door Jos Friedrich.

 

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia St. Pieter op de Berg. Allerzielen 2008.

De jubilarissen waren: Thea Satijn-Niesten, 60 jaar lid van ons koor, Ton Gense 60 jaar koorzanger in verschillende koren, Anne Berghof-Boermans, 50 jaar lid van ons koor, Jolanda Winckers-Borstlap, 25 jaar koorzanger in verschillende koren en Pierre Swaen, 25 jaar lid van ons koor.

Na de mis werd in het zaaltje aan de Slouw een receptie voor de jubilarissen gehouden.

 

Jaardienst pater Laetus 7 december 2008.

 

 

 

 

 

12 september 2009; huwelijksmis St. Pieter boven.

 

 

 

 

 

Om de foto's te bekijken en eventueel te downloaden, klik op bovenstaande foto (foto's: Breur Henket):

 

2012: Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia St. Pieter op de Berg. Allerzielen 2008.Kerkkoor Caecilia St. Pieter op de Berg 1842 - 2012; bestond in 2012, 170 jaar.

 

Het koor van St. Pieter op de Berg draagt officieel de naam Caeciliakoor en bestaat dit jaar, 2012, 170 jaar. Het koor bestaat momenteel uit 36 leden, 10 sopranen, 11 alten, 10 bassen en 5 tenoren. De dirigent is Axel Jansen en de organist is Jos Friedrich.

Het koor zingt vrijwel elke zondag om 09.45 uur de H.H. Mis (meerstemmig) en elke woensdagavond is repetitie in het zaaltje de “Slouw”. Op aanvraag wordt ook de mis gezongen bij een huwelijk en begrafenis. In november van elk jaar wordt een zgn. Caeciliamis gezongen voor alle levende en overleden leden van het koor. Tijdens deze mis en daarna tijdens een receptie worden de eventuele jubilarissen in het zonnetje gezet. Enkele keren per jaar wordt ook een mis gezongen in een andere kerk zowel in Nederland als in het buitenland (Duitsland en België) en elke 2 jaren wordt een koorreis van 3 dagen (vrijdag t/m zondag) georganiseerd, waarbij altijd op de zondag de mis wordt gezongen.

Gedurende het jaar wordt binnen de parochie St. Pieter drie keer samen met het zangkoor van de kerk St. Pieter beneden een mis (voorafgaande aan de St. Pieter processie en op witte donderdag) gezongen en vlak voor kerstmis een kerstconcert georganiseerd. Rond de datum 29 juni (Heilige Petrus en Paulus) vindt de processie plaats in de wijk St. Pieter, waar het koor altijd aan deelneemt.

Binnen het koor bestaan als bindingsaspecten een aantal vaste tradities, zoals gezamenlijke ontbijten op 2e kerst- en 2e paasdag, het Caeciliafeest en de Nieuwjaarsborrel. Ook de partners van de koorleden worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

Ter gelegenheid van het 160 jarig jubileum werd een CD opgenomen in de studio van André Rieu. Dit jaar, 2012, wordt vanwege het 170 jarig jubileum opnieuw een CD opgenomen. De opname vindt plaats in de kerk van St. Pieter boven.

Deze webpagina's zijn geoptimaliseerd voor Internet Explorer.